Bygg er anläggning i en 3D-miljö

Kga Offline Center erbjuder fixtursimulering med specialutvecklade program för just 3D simulering av robotstationer.

  • Produktionsanpassa nya produkter under utveckling.
  • Utför unika tester av miljön.
  • Provkör, felsök och identifiera brister.

Off-line programmering ökar er lönsamhet

När robotstationerna producerar så tjänar företaget pengar.
”Just in time” planering / produktion?
Det optimala är att tillverka exakt det som säljs. Företaget vill ha vinstmarginal inte lagerkostnad. Detta kräver snabba omställningar i produktion.

 

Optimal kvalitet?

Roboten kräver bra arbetsvinklar för att ge bästa produktionskvalitet.

 

Snabbare, enklare robotprogrammering?

Det är ganska svårt att on-line programmera multimove system med flera robotar och lägesställare. Dessa system blir allt mer vanliga på grund av hög produktions-kapacitet.

 

Kortare uppstartsperiod vid nyanskaffade robotstationer?

Vore det inte bra om robotprogrammen var klara samtidigt som slutmontaget.

3D Simulering av robotmiljö
ABB Robotics
Volvo
Rolls Royce Marine
Degerfors Rostfria AB

Har du frågor?

    Ditt namn

    Din e-post

    Vad undrar du över?