Ökad effektivitet, lönsamhet & kvalitet

Kga Offline Center erbjuder programmering i datamiljö så kallad off-line programmering. Programmen utförs fristående från den riktiga robotstationen som kan producera eller inte existerar än.

  • Öka företagets lönsamhet
  • Öka er produktionskvalitet
  • Kom igång snabbt med nya robotar

Off-line programmering ökar er lönsamhet

När robotstationerna producerar så tjänar företaget pengar.
”Just in time” planering / produktion?
Det optimala är att tillverka exakt det som säljs. Företaget vill ha vinstmarginal inte lagerkostnad. Detta kräver snabba omställningar i produktion.

 

Optimal kvalitet?

Roboten kräver bra arbetsvinklar för att ge bästa produktionskvalitet.

 

Snabbare, enklare robotprogrammering?

Det är ganska svårt att on-line programmera multimove system med flera robotar och lägesställare. Dessa system blir allt mer vanliga på grund av hög produktions-kapacitet.

 

Kortare uppstartsperiod vid nyanskaffade robotstationer?

Vore det inte bra om robotprogrammen var klara samtidigt som slutmontaget.

Off-line programmering
ABB Robotics
Volvo
Rolls Royce Marine
Degerfors Rostfria AB

Har du frågor?

    Ditt namn

    Din e-post

    Vad undrar du över?