Effektivare uppföljning av resultat

Kga Offline Center har utvecklat ett grafiskt rapporteringssystem där man utan ritningsunderlag och manuella rapporter kan skapa underlag för återrapportering.

  • Följ upp tilverkningsresultat på ett effektivare sätt.
  • Spara tid för rapporteringsarbeten.
  • Enkel anpassning för olika processer.

Off-line programmering ökar er lönsamhet

När robotstationerna producerar så tjänar företaget pengar.
”Just in time” planering / produktion?
Det optimala är att tillverka exakt det som säljs. Företaget vill ha vinstmarginal inte lagerkostnad. Detta kräver snabba omställningar i produktion.

 

Optimal kvalitet?

Roboten kräver bra arbetsvinklar för att ge bästa produktionskvalitet.

 

Snabbare, enklare robotprogrammering?

Det är ganska svårt att on-line programmera multimove system med flera robotar och lägesställare. Dessa system blir allt mer vanliga på grund av hög produktions-kapacitet.

 

Kortare uppstartsperiod vid nyanskaffade robotstationer?

Vore det inte bra om robotprogrammen var klara samtidigt som slutmontaget.

ABB Robotics
Volvo
Rolls Royce Marine
Degerfors Rostfria AB

Har du frågor?

    Ditt namn

    Din e-post

    Vad undrar du över?