Off-line programmering av en robotstation som består av 2 robotar, 2 åkbanor och 2 lägesställare. Här är det viktigt att fördela svetsar på ett bra sätt så att robotarna arbetar så mycket samtidigt som möjligt. Med detta arbetssätt så minimeras cykeltiden. Genom att använda mjukvaran RS Weld Planner (finns att ladda ner på hemsidan) så kunde uppdraget genomföras på ett mycket bra sätt.