Simulering av en robotstation innehållande 4 robotar, lägesställare och maskiner. Stationen hanterar material och svetsning. Syftet med simuleringen var att kontrollera åtkomlighet och produktionsflöden. Efter simulering skapades en måttsatt 3D layout. Stationen är idag i drift och fungerar mycket bra.