Kga Offline Center skapar PC-program där operatören anger sina mått på detaljen. När indatat är klart är det bara att trycka på en knapp och ett färdigt robotporgram kan laddas ner till robotstationen. Kga Offline Center har arbetat med detta arbetssätt då det gäller fräsning med robot. På så sätt kan operatörer skapa robotprogram på ett mycket enkelt sätt.