En robotanläggning som monterar produkter hade problem med felhantering. Om roboten tappade en detalj så fick hela produkten fyllas manuellt. Kga Offline Center laddade det verkliga programmet i RobotStudio och förbättrade felhanteringen. Allt arbete kunde utföras utan att störa pågående produktion. Idag går stationen för fullt.