En robotanläggning som monterar produkter hade problem med felhantering. Om roboten tappade en detalj så fick hela produkten fyllas manuellt. Kga Offline Center laddade det verkliga programmet i RobotStudio och förbättrade felhanteringen. Allt arbete kunde utföras utan att störa pågående produktion. Idag går stationen för fullt.

Förbättrad felhantering

Kga Offline Center skapar PC-program där operatören anger sina mått på detaljen. När indatat är klart är det bara att trycka på en knapp och ett färdigt robotporgram kan laddas ner till robotstationen. Kga Offline Center har arbetat med detta arbetssätt då det gäller fräsning med robot. På så sätt kan operatörer skapa robotprogram på ett mycket enkelt sätt.

PC-program till operatör

Simulering av en robotstation innehållande 4 robotar, lägesställare och maskiner. Stationen hanterar material och svetsning. Syftet med simuleringen var att kontrollera åtkomlighet och produktionsflöden. Efter simulering skapades en måttsatt 3D layout. Stationen är idag i drift och fungerar mycket bra.

Station i drift

Off-line programmering av en robotstation som består av 2 robotar, 2 åkbanor och 2 lägesställare. Här är det viktigt att fördela svetsar på ett bra sätt så att robotarna arbetar så mycket samtidigt som möjligt. Med detta arbetssätt så minimeras cykeltiden. Genom att använda mjukvaran RS Weld Planner (finns att ladda ner på hemsidan) så kunde uppdraget genomföras på ett mycket bra sätt.

Lyckat uppdrag

Kga Offline Center har utfört robotutbildningar på olika skolor. Utbildningar har gällt robothistoria, on-line programmering och off-line programmering. Kga Offline Center har också utfört många kundanpassade företagsutbildningar. Denna erfarenhet har nu lett till utveckilng av de nedladdningsbara utbildningar som finns att ladda ner från hemsidan.

Utbildningssektorn